SRS

SRS

Rabu, 30 April 2014

MAJLIS PENGAGIHAN BENDERA-BENDERA KECIL

Majlis Pengagihan bendera-bendera kecil telah berlangsung di Sekolah Rendah Selangan 
pada 13 Rabiulakhir 1435H bersamaan dengan 13 Februari 2014
Tetamu Kehormat
Yang Berhormat
Pehin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja Dato Seri Setia Hj Hazair Hj Abdullah
Menteri Kebudayaan Belia Dan Sukan 
 Guru Besar SR Selangan Temburong
Cikgu Hajah Habibah binti Haji Umar
Memberikan kata alu-aluan dan ucapan setinggi-tinggi penghargaan di atas keberangkatan Yang Berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan

 Yang Berhormat Pehin berkenan mengagihkan bendera-bendera kecil kepada murid-murid SR.Selangan Temburong

 Yang Berhormat Pehin berkenan melawat dan menyaksikan aktiviti yang berjalan di dalam bilik darjah yang diberikan oleh murid-murid SR. Selangan Temburong

Yang Berhormat Pehin berkenan menerima cenderahati daripada Guru Besar SR. Selangan Temburong

Tiada ulasan:

Catat Ulasan