SRS

SRS

Ahad, 7 Julai 2013

Taklimat & lawatan daripada kesihatab pergigianLawatan daripada kesihatab pergigian telah datang ke sekolah ini untuk memberi taklimat kepada guru-guru mengenai penyimpanan berus gigi & cara-cara pemberusan gigi dengan betul. Disamping itu pihak jururawa juga memberi tunjuk ajar kepada murid- murid cara memberus gigi dengan betul.

LAWATAN KERJA ABDB

Lawatan rasmi daripada Major General Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin. 
Lawatan ini adalah untuk memantau perjallanan pembinaan cabin dan sebagainya.

LAWATAN DARI TENTERA-TENTERA ASIAN